Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.142 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αγκιστρίου μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγκιστρίου

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγκιστρίου, με θητεία από 12 Σεπτεμβρίου του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2023, και τους μεταβιβάζει σε αυτούς τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως:

Α. ΔΕΔΕ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. Την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας αφαλάτωσης
 2. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών.
 3. Την ευθύνη για την επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης.
 4. Την ευθύνη για τις εξωτερικές βλάβες του δικτύου ύδρευσης.
 5. Την ευθύνη για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και την ενημέρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου
 7. Την ευθύνη για την κίνηση των οχημάτων εκτός ωραρίου για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (περιστατικά υγείας, πυρκαγιές κλπ.).
 8. Την ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.


Β. ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 1. Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας και του περιβάλλοντος
 2. Να έχει την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
 3. Την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται τόσο από το Δήμο όσο και από άλλους φορείς ή ιδιώτες
 4. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία των αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου ενώ τηρεί φάκελο, με ειδικές καρτέλες, για κάθε επισκευή αυτοκινήτου και οχήματος, ασφάλειες, τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.
 5. Την ευθύνη για θέματα Πολεοδομίας όταν εκχωρηθούν στο Δήμο Αγκιστρίου.
 6. Την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας
 7. Υπεύθυνο για το φωτισμό κοινοχρήστων χώρων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.


Γ. ΔΕΔΕ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Οικονομικών υπηρεσιών
 2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού του Δήμου.
 3. Σε περίπτωση απουσίας δημάρχου, είναι αρμόδια για θέματα πολιτικών γάμων.
 4. Έχει την ευθύνη για την πορεία των βεβαιώσεων εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων για τη σφράγιση αυτών από τις αστυνομικές αρχές.
 5. Είναι αρμόδια για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και βάσει της παρ.4 του άρ.59 του Ν.3852/2010 και για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Ν.3852/2010 (δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία του Δήμου και ιστοσελίδα).
 6. Υπεύθυνη καταγραφής προβλημάτων καθημερινότητας
 7. Υπεύθυνη Κοινωνικών Δομών
 8. Σε περίπτωση απουσίας δημάρχου, υπογράφει τα πιστοποιητικά του Μητρώου Πολιτών

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Αγκιστρίου έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στον ορισθέντα δια της παρούσης Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Τηλέφωνο του Γραφείου Αντιδημάρχων : 22970 – 91260 (Πατήστε το 6)
Back to top