Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ Α΄/163)

5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι».

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Αγκιστρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.131 κατοίκους.

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αγκιστρίου δύναται να ορισθούν τρεις (3) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και το άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 5056/2023 και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος σύμφωνα με την παρ. 2 και 2Α του άρθρου 59 του ν. 3852/2010.

9. Τα από 27/12/2023 και 29/12/2023 πρακτικά ορκωμοσίας Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3992/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/3-10- 2014), όπως ισχύει.

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγκιστρίου, με θητεία από 2 Ιανουαρίου του 2024 μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, και τους σε αυτόν τις κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσιοδότηση υπογραφής επί των θεμάτων αυτών, ως ακολούθως :

Α. ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 1. Την ευθύνη/εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 2. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση καυσίμων (οχημάτων)
 3. Τη μέριμνα και παρακολούθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου
 4. Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου, την ευθύνη για την πορεία των βεβαιώσεων εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την παρακολούθηση των παραβάσεων ΚΥΕ
 5. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του
 6. Την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων νεολαίας.
 7. Την ευθύνη θεμάτων εκπαίδευσης και μεταφοράς μαθητών και βέλτιστη λειτουργίας των σχολικών επιτροπών Α΄& Βαθμού
 8. Τη μέριμνα και εποπτεία για θέματα υγείας
 9. Την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων
 10. Τη μέριμνα αγροτικών ιατρείων
 11. Την ευθύνη και πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και υλοποίηση δράσεων πολιτισμού
 12. Την ευθύνη γενικά των οικονομικών του Δήμου (προϋπολογισμός, Λογιστήριο, έσοδα, Ταμειακής Υπηρεσίας) εκτός της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 13. Υπογράφει τα πιστοποιητικά του Μητρώου Πολιτών
 14. Υπεύθυνος Κοινωνικών Δομών (ΤΕΒΑ)
 15. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγησης άδειας εκμίσθωσης

Β. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

 1. Την ευθύνη και εποπτεία της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, της αποκομιδής απορριμμάτων και της ανακύκλωσης
 2. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης
 3. Την εφαρμογή καθαριότητας του Δήμου (δρόμους, πλατείες, κάδους απορριμμάτων και κλάδεμα δέντρων)
 4. Την ευθύνη για την καθαριότητα των παιδικών χαρών
 5. Την ευθύνη για την καθαριότητα των κοιμητηρίων
 6. Την ευθύνη εποπτείας και ευταξίας για τον καθαρισμό των ακτών και λιμανιών σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου
 7. Την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καλή λειτουργία – συντήρηση και επέκταση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
 8. Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας σχολείων – δημαρχείου – αγροτικού ιατρείου
 9. Την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των οχημάτων και καθαρισμός αυτών
 10. Υπεύθυνος για τον στολισμό του νησιού Χριστούγεννα – Πάσχα – Εθνικές Εορτές
 11. Την ευθύνη κάθε ενέργειας για τη διαχείριση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων
 12. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση των αναλώσιμων υλικών υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (υλικά καθαριότητας, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)

Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 1. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των υποδομών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (αντλιοστάσια – δίκτυα επεξεργασίας λυμάτων)
 2. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία της παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με στοιχεία ποιότητας νερού εντός των προβλεπομένων από τις διατάξεις ορίων
 3. Την ευθύνη για τις ενέργειες εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης
 4. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων ύδρευσης
 5. Τη μέριμνα και τη βεβαίωση τελών άρδευσης και ύδρευσης προς το Δήμο
 6. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά ύδρευσης)
 7. Την ευθύνη για το συντονισμό σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές)
 8. Τη μέριμνα τηλεφώνου για παράπονα πολιτών
 9. Τη διαχείριση – προστασία και μέριμνα επί θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
 10. Υπεύθυνος (μέριμνα) να μην υπάρχουν κατασκηνωτές
 11. Την ευθύνη για την παροχή, επανασύνδεση, αντικατάσταση και διακοπή υδρομετρητών
 12. Την ευθύνη για τη λειτουργία των κοιμητηρίων

Δ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 1. Υπεύθυνη πολιτικής προστασίας
 2. Υπεύθυνη ασθενοφόρου
 3. Υπεύθυνη περιβάλλοντος

Σχετικά με τους ανωτέρω ορισμένους Αντιδημάρχους, ισχύουν τα κάτωθι:

1. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Παναγιώτης που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Πάνου Γεώργιο

3. Ειδικότερα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ανατίθεται σε όλους η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων (σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82), με την εξής σειρά: Λογοθέτης Αναστάσιος, Νικολάου Παναγιώτης, Πάνου Γεώργιος και Κυπραίου Δήμητρα.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις μεταβιβασθείσες στον απόντα ή κωλυόμενο Αντιδήμαρχο καθ΄ ύλην αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

5. Ο ορισμός της διάρκειας της θητείας των αντιδημάρχων, έμμισθων ή άμισθων, αποτελεί κυρίαρχο αντικείμενο αρμοδιότητας του Δημάρχου και, αφενός δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του ν. 3852/2010 εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί. Η ανάκληση ορισμού αντιδημάρχου μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο Δήμαρχος ως όργανο διοίκησης του δήμου, χωρίς την υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας

6. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμαρχος Αγκιστρίου έχει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, και η αρμοδιότητα αυτή ούτε μεταβιβάζεται σε Αντιδήμαρχο ούτε δύναται να ασκηθεί από Αντιδήμαρχο καθώς είναι αμεταβίβαστη. Στους ορισθέντες, δια της παρούσης, Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται αποκλειστικώς και μόνο οι αρμοδιότητες που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα και η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων είναι αποκλειστική και όχι ενδεικτική. Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου επιφυλάσσεται για την ανάθεση/ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (εκτός όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα) προς τους ορισθέντες Αντιδημάρχους με νεότερη ειδική του Απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια και ανάλογα με την πορεία της διακυβέρνησης του Δήμου και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Τηλέφωνο του Γραφείου Αντιδημάρχων : 22970 – 91260 (Πατήστε το 6)
Back to top