Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η Πολιτική») είναι να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο  ο Δήμος Αγκιστρίου, Oργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στη Νήσο Αγκιστρίου και εκπροσωπείται νόμιμα, σέβεται και προστατεύει  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τoυ.  Ειδικότερα, η παρούσα  Πολιτική στοχεύει στην κατανόηση από τη Διοίκηση  και από το προσωπικό του Δήμου  (ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης), των βασικών εννοιών και του πλαισίου ευθυνών που συνεπάγεται η διαχείριση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ (εφεξής «ο ΓΚΠΔ»), την εθνική νομοθεσία, τις γνωμοδοτήσεις, τις αποφάσεις και πράξεις της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η ΑΠΔΠΧ») και στην υιοθέτηση σύννομων και ορθών πρακτικών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, με βάση τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής. 

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπέχει επιπρόσθετα θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία κοινοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 ΓΚΠΔ και αποτελείται από το σύνολο των επιμέρους Πολιτικών του  Δήμου  Αγκιστρίου που αφορούν:

Α. Τις υποχρεώσεις, τους ρόλους και τις ευθύνες των οργάνων του , του  Δημοτικού Συμβουλίου και  του προσωπικού Δήμου Αγκιστρίου .
Β.  Την Πολιτική Ασφαλούς Διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.
Γ. Την Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής Αρχείων.
Δ. Την Πολιτική Ορθής Λήψης, Διαχείρισης και Ανάκλησης των Συγκαταθέσεων.
Ε.  Την Πολιτική Διαχείρισης Αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων για την άσκηση  δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.
ΣΤ. Την Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων.
Ζ. Την Πολιτική Χρήσης επικοινωνιακών μέσων και μέσων ηλεκτρονικής επεξεργασίας.
Η. Την Πολιτική Καθαρού Γραφείου και Οθόνης.

Οι εργαζόμενοι  του Δήμου Αγκιστρίου λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής και δεσμεύονται να τη μελετήσουν, να θέσουν στη Διοίκηση τυχόν απορίες τους και να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της Πολιτικής, καθ’ όλο το διάστημα της εργασίας τους/απασχόλησής τους στο Δήμο Αγκιστρίου , ανεξαρτήτως καθεστώτος.

2. Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως, τα ανώτατα όργανά του, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι  του Δήμου Αγκιστρίου , ανεξαρτήτως βαθμού, καθεστώτος ή ειδικότητας, που απασχολούνται επί του παρόντος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, το πλήρως ή μερικώς απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες κατά περίπτωση, που παρέχουν μηνιαίες υπηρεσίες προς το Δήμο Αγκιστρίου , υπό τον όρο ότι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του ή /και για λογαριασμό του και προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από το Δήμο Αγκιστρίου στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους. 

Ο Δήμος Αγκιστρίου  δεσμεύεται να γνωστοποιεί την παρούσα Πολιτική σε κάθε παρόντα ή νέο  εργαζόμενο, συνεργάτη, εκτελούντα επεξεργασία σύμφωνα με τα παραπάνω και να διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τη γνώση και τη δέσμευση αυτών για την ορθή τήρηση της Πολιτικής και των πρακτικών που περιγράφονται εντός της, ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Βασικοί Ορισμοί- Αρχές νόμιμης επεξεργασίας

3.1. Ο Δήμος Αγκιστρίου  έχει δεσμευθεί να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, συμμορφούμενος πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από το Ευρωπαϊκό όσο και από το εσωτερικό Κανονιστικό Πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής της Πολιτικής, ο Δήμος Αγκιστρίου   ενημερώνει τους υπόχρεους για την τήρηση της Πολιτικής για τους παρακάτω ορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. 

«Ευαίσθητα δεδομένα» ή «δεδομένα ειδικών κατηγοριών», είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις / σωματεία προσώπων, καθώς και στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Επίσης περιλαμβάνονται τα γενετικά και τα βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός προσώπου.

«Δεδομένα υγείας» είναι οι πληροφορίες  που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που συλλέγονται κατά την εγγραφή για υπηρεσίες υγείας και κατά την παροχή αυτών. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι ένας αριθμός, ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας που αποδίδεται σε φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου για σκοπούς υγείας, πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, μεταξύ άλλων από γενετικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα και κάθε πληροφορία, παραδείγματος χάριν, σχετικά με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής, παραδείγματος χάριν, από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή διαγνωστική δοκιμή in vitro.

«Υποκείμενο των δεδομένων» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.  

«Υπεύθυνος επεξεργασίας», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω ο Δήμος Αγκιστρίου .

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι κάθε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας.  

«Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.  

«Κατάρτιση προφίλ» είναι οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση/πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις ενός φυσικού προσώπου.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή, απώλεια, αλλαγή, την μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στα μεταφερθέντα, αποθηκευμένα ή άλλως επεξεργασμένα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3.2. Αρχές νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Δήμο  Αγκιστρίου θα πρέπει να υπακούει στις ακόλουθες αρχές, προκειμένου να θεωρείται νόμιμη και να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων:

 • Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων (υπό τις αρχές της «νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας»),
 •   Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς («περιορισμός του σκοπού»), 
 •  Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),  
 •  Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»), 
 •  Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), 
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

4. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα από το Δήμο Αγκιστρίου  στα πλαίσια των σκοπών και της δραστηριότητάς του  βάσει  των διατάξεων της  Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία και την οργάνωσή του, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και του εν γένει κανονιστικού πλαισίου που διέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), θα πρέπει δε,  να εδράζεται σε νόμιμη βάση επεξεργασίας. 
Οι σκοποί για τους οποίους ο  Δήμος  Αγκιστρίου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα , είναι οι κάτωθι:

 • Η παραλαβή και ο έλεγχος των  πάσης φύσεως υποβαλλομένων αιτημάτων των πολιτών/δημοτών που απευθύνονται στις εκάστοτε υπηρεσίες του Δήμου καθώς και η διαβίβασή τους σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 •   Η έκδοση και η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προς τους πολίτες/δημότες από το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
 •   Η αδειοδότηση (καθώς και η ανανέωση άδειας) καταστημάτων- επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρεφονηπιακών σταθμών κτλ.
 • Η επιμέλεια και η διεκπεραιώση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με  την εργασιακή σχέση του προσωπικού του Δήμου ( προσλήψεις, έλεγχος γνησιότητας τίτλων σπουδών, τήρηση παρουσιολογίου, τήρηση εργασιακού φακέλου, προαγωγή, συνταξιοδότηση, χορήγηση αδειών, μισθοδοσία, λύση της εργασιακής σχέσης κλπ).
 •  Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων για την υλοποίηση των  εθελοντικών προγραμμάτων του Δήμου
 •   Η διενέργεια δημοπρασιών,  διαγωνισμών,  και η νομότυπη συλλογή προσφορών και  επιλογή των προμηθευτών σύμφωνα με τη νομοθεσία
 • Η  εξυπηρέτηση της συμβατικής σχέσης με τους προμηθευτές και η πληρωμή τους σε συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου.
 •  Η σύνταξη καταλόγων (οικονομικών οφειλών, προϋπολογισμού, ισολογισμού ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και  δραστηριοτήτων του Δήμου .
 • Η ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  – για λόγους διαφάνειας -προσωπικών δεδομένων εργολάβων, αναδόχων έργων καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου .
 • Η αξιολόγηση του προσωπικού που εργάζεται στο  Δήμο..
 • Η σύνταξη εισηγήσεων με σκοπό την επιβολή προστίμων για οποιαδήποτε παράβαση που αφορά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 •  Η σύνταξη και η επιμέλεια τηλεφωνικού καταλόγου με σκοπό την επικοινωνία των υπαλλήλων του Δήμου  με άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
 • Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας καθώς και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.
 • Η παραλαβή και προώθηση των υποβληθεισών από τους πολίτες/δημότες καταγγελιών για ζητήματα σχετιζόμενα με τις αρμοδιότητες –δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου .
 •  Η παραλαβή ,  διαχείριση και η τήρηση αρχείου των αιτημάτων – καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας καθώς και μέσω τηλεφωνικού κέντρου
 • Η σύνταξη συγκεντρωτικού καταλόγου τιμολογίων , η  σύνταξη και η επιμέλεια των ενταλμάτων  πληρωμών των προμηθευτών.
 •  Η χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος από τους δικαιούχους.
 •  Η προώθηση και ανάδειξη των δράσεων του Δήμου, μέσα από την μαγνητοσκόπηση και την τήρηση οπτικοακουστικού υλικού των εκάστοτε διεξαχθέντων εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων.
 • Η λειτουργία της σχολικής επιτροπής και η διαχείριση των δεδομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων – δράσεών της. 
 •  Η προάσπιση των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου ενώπιον των δικαστηρίων (π.χ. πολεοδομικές διαφορές, διεκδίκηση απαιτήσεων κλπ.).
 •  Η διαχείριση της ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας.  Η σύνταξη και η ανάρτηση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των αιρετών οργάνων του Δήμου.
 • Ο προσδιορισμός και η είσπραξη των δημοτικών τελών καθώς και η επίσπευση της διαδικασίας πληρωμής σε περίπτωση οφειλών τρίτων προς το Δήμο.
 •  Η Επιμέλεια και η διεκπεραίωση υποβληθεισών αιτήσεων Πολιτογράφησης  .  Η τήρηση , επιμέλεια και σύνταξη των Στρατολογικών  Πινάκων,η επιμέλεια της διαδικασίας Αποστολής των Στρατολογικών Πινάκων στην Υπηρεσία Στρατολογίας και η διεκπεραίωση της Διαδικασίας Αναζήτησης Στρατευσίμου.
 •  Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων .
 •  Η διαχείριση  δεδομένων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ληξιαρχείου  .
 •  Η διαχείριση, επιμέλεια και διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτημάτων προς βεβαίωση  πάσης φύσεως Ληξιαρχικών Γεγονότων από την Εισαγγελία, τα Ασφαλιστικά ταμεία, τη στρατολογία και τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ είναι οι εξής:

Α. Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς.
Β. Η εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων στο προσυμβατικό στάδιο.
Γ Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Δ. Η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
Ε. Η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.
ΣΤ. Η εκπλήρωση έννομων συμφερόντων του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή τρίτων, υπό τον όρο ότι έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. 

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Α. Η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
Β. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων και η άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. 
Γ.Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί.
Δ. Η επεξεργασία στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων. 
Ε. Η επεξεργασία προδήλως δημοσιοποιημένων προσωπικών δεδομένων. 
ΣΤ. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα. 
Ζ. Η επεξεργασία για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. 
Η. Η επεξεργασία για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας.
Θ. Η επεξεργασία για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Ι. Η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς  οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των
συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

 Ο  Δήμος  Αγκιστρίου προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επί τη βάσει της εκπλήρωσης καθηκόντων που απορρέουν από το δημόσιο συμφέρον, της συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις του, της εξυπηρέτησης των συμβατικών του σχέσεων, καθώς  και της συγκατάθεσης των υποκειμένων των δεδομένων. 

Back to top