Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Αρμοδιότητες :

Τηρεί και παρακολουθεί τις ταμειακές διαδικασίες για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου.

Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλών στο Δήμο κατά κατηγορία εσόδου από το Γραφείο Εσόδων.

Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων και ετήσιους λογαριασμούς της διαχείρισης εξόδων.

Διενεργεί τις εισπράξεις οφειλών προς το Δήμο, εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης.

Διενεργεί κάθε εργασία σχετική με την είσπραξη δημοτικών εσόδων πληρωμής και εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και τις αντίστοιχες του από 17/5/15.6.1959 Β. Δ/τος όπως κάθε φορά αυτές τροποποιούνται.

Ελέγχει τις εισπράξεις του Δήμου από τους εισπράκτορες.

Εισπράττει διάφορες επιχορηγήσεις από το ΤΠΔ, από τη ΔΟΥ, από τη Δ.Ε.Η. κ.λπ.

Διενεργεί την βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων.

Τηρεί γραμμάτια είσπραξης και τριπλοτύπων βεβαίωσης.

Αποστέλλει ατομικές ειδοποιήσεις, ελέγχει άγνωστους οφειλέτες από την επιστροφή ειδοποιήσεων.

Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και διενεργεί τις πληρωμές στους δικαιούχους μετά τον σχετικό έλεγχο.

Καταγράφει τις ενεργούμενες πληρωμές.

Μεριμνά για τις αποδόσεις των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.

Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου.

Διενεργεί κατασχέσεις.

Πληρώνει τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Αποδίδει τις κρατήσεις μισθοδοσίας−προμηθευτών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό του Δήμου.

Τηρεί φυσικό Ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

Τηρεί αρχεία με κάθε είδους παραστατικά και αντίστοιχα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου.

Ελέγχει τα έσοδα των Νομικών Προσώπων (τηρεί γραμμάτια είσπραξης).

Συντάσσει απολογιστικά στοιχεία κάθε οικονομι− κού έτους για τον Δήμο και ξεχωριστά για τα Νομικά Πρόσωπα.

Παρακολουθεί και ελέγχει τους λογαριασμούς του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Τηρεί βιβλία ταμειακής υπηρεσίας εσόδων−εξόδων, καθολικό χειρόγραφο και μηχανογραφημένο, του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Διενεργεί χρηματικές δοσοληψίες με τις Τράπεζες.

Διενεργεί καταθέσεις σε εφορίες, στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Π.Δ.

Συντάσσει και υποβάλλει Δηλώσεις ΦΜΥ και φόρου προμηθευτών, προσωρινές και οριστικές δηλώσεις Ν.Π.Δ.

Διατηρεί /συγκεντρώνει απολογιστικά, στατιστικά στοιχεία.

Διενεργεί διαγραφές οφειλών σύμφωνα με Α.Δ.Σ. ƒ Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου.

Τηλέφωνο Γραφείου Ταμειακής Υπηρεσίας : 22970 – 91260 (Πατήστε το 4)

Back to top